7fall.se

Case - 7fall.se

Bakgrund
Sveriges Rikes Lag är en tungviktare i det svenska rättssystemet. Sedan den gavs ut första gången 1861 har den varit det självklara arbetsverktyget för landets jurister och advokater. Men på senare år har lagbokens position blivit alltmer utsatt i takt med att digitala tjänster tagit över allt mer.

Lösning
För att befästa Sveriges Rikes Lags ställning på marknaden gjorde vi en djupdykning i sju uppmärksammade rättsfall där lagboken spelat en avgörande roll. Efter en genomgång av respektive fall fick besökaren svara på frågor om domarna som delades ut.

Resultat
Under kampanjperioden var det över 7500 personer som testade sina kunskaper. Kampanjen skapade också stort engagemang i form av kommentarer och delningar. Annonserna i kampanjen hade en klickfrekvens som var över tre gånger så hög som branschsnittet.