Forsåker

History and Beyond

Bakgrund
Ända sedan bokbindaren Thomas Kuhn grundade sitt pappersbruk intill Mölndalsån 1653 har Forsåker och dess omgivningar varit synonymt med framgångsrik papperstillverkning. Men tiderna förändras och den minskade efterfrågan på papper gjorde till slut att bruket stängdes ner 2006. Tre år senare köptes marken av Mölndals Stad i syfte att skapa en ny stadsdel på denna historiska mark.

Lösning
Tillsammans med representanter från de sex byggbolag som blivit utvalda till att utveckla stadsdelen har vi tagit fram en varumärkesplattform, PR-strategi och grafisk identitet för det nya platsvarumärket. Detta tar avstamp i brukshistorien och speglar mötet med den framtida stadsmiljö som kommer att växa fram under kommande 10-15 år. Färgskalan är hämtad från pappersserien Colorit som producerades på området och blev en stor exportsuccé.